Båtplass

Båthavnen ligger rett utenfor Lillestrøm

Henrik Sørensensvei 1

2005 Rælingen

og gir en flott måte og komme seg ut til Øyeren på

Prisliste nye medlemmer 2017

Båtplass på flytebrygge i sommersesongen

Fra Kr.4000

Til Kr.7000

Innmeldingsavgift

( forskuddsleie)

Fra Kr.4500

Til Kr.8000

Lagring av båthengere på innelåst uteområde fra 15.5 til 15.9

Kr.  1000.-


Medlemmer med båthengere må kontakte oss for anvisning av plass


Leie av båtslipp

Båt på egen henger inkl. nøkkel

Kr. 1500.-

Innmeldingsavgift (forskuddsleie)

Kr. 1000.-

Medlemmer disponerer gratis parkering